ผอ.สพป.ศก.4

ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี
ประวัติ
โทร.08-9920-9540
theerawutp481@gmail.com
ผอ.พบเพื่อนครู blog
/facebook

ตารางนัดหมาย

รอง ผอ.สพป.


นายธนันพงษ์ พร้อมพรม

นายธีรวัฒน์ คำศรี

นายพิจิตร ทานะ (fb)
Smile
นายสุวิชา วิชาชัย

แนะนำ ผอ.กลุ่ม
No images
แนะนำบุคลากร สพป.
No images
เว็บไซต์กลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนะเทศเพื่อการศึกษา
สถานีวิทยุ FM.103.5 Mhz.

Smileโรงเรียนขนาดเล็ก


เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนในสังกัด

1.กลุ่มเมืองกันทร์
2.กลุ่มมออีแดง
3.กลุ่มพนมดงรัก
4.กลุ่มบึงระนาม
5.กลุ่มภูกระจาน
6.กลุ่มน้ำตกห้วยจันทร์
7.กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร
8.กลุ่มตำหนักไทร
9.กลุ่มศรีรัตน
10.กลุ่มเบญลักษ์
11.กลุ่มเอกชน

กรอกข้อมูลเว็บไซต์
ดูเว็บไซต์ที่ฝาก

เว็บไซต์โครงการ

<<<<---เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมเขตพัฒนา โรงเรียนก้าวหน้า พัฒนาเทคโนโลยี-->>> รวดเร็วฉับไว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มุ่งมั่นการมีส่วนร่วม -- ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2556

ด้วย สพฐ. ประกาศรายงานผล NT ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลได้ ทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับเรียกดูรายงานผลของนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th/student-user

2. สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน
เว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th

3. สำหรับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์ http://epcc2.bopp.go.th

คู่มือการใช้งาน
1. ไฟล์คู่มือการสร้างรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานโรงเรียนเพื่อเรียกดูรายงานผ่าน ระบบ nt-result (รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานของโรงเรียนไม่ควรนำขึ้นประกาศหรือให้ดาวน์โหลดบน เว็บไซต์)
และการดาวน์โหลดโปรแกรมเรียกดูรายงานการสอบประเมินผลระดับเขตพื้นที่การ ศึกษา(อยู่ระหว่างจัดทำ หากพร้อมดาวน์โหลด แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2014/04/mant56.pdf

2. ไฟล์คู่มือการสืบค้นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียน และสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2014/04/msnt56.pdf

ศูนย์สารสนเทศการประเมิน
สำนักทดสอบทางการศึกษา

สุขสันต์ วันสงกรานต์ ๒๕๕๗

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด (1)(2)(3)(4)(5)
ด่วน..

Coolแบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557ภายใน 4 เมษายน 2557 กรอกข้อมูล >>  โรงเรียนที่รายงานแล้ว >> (คลิก)


Coolการรับฟังความคิดเห็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(คลิก)

 


dd

องค์การค้าของ สกสค. ได้จัดทำระบบการสั่งสื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้สถานศึกษา(คลิก)


Coolผลสอบจำแนกกลุ่มโรงเรียน(อย่างไม่เป็นทางการ)  O net ปี 2556 ป.6 ม.3 (คลิกที่นี่)


กำหนดการดำเนินการจัดซื้อหนังสือของสถานศึกษา(คลิก)


แจ้งโรงเรียนรายงานผลการทดสอบ SCAN ป.3 และ ป.6 รอบ 2 ผ่านระบบ Online ได้ที่ http://school.stabdb.com หรือพิมพ์ว่า ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา โดยใช้รหัสผ่าน OBEC (เลข 6 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วย 530....) ทั้ง Username และ password เลือกกรอกที่มิติที่ 3 การอ่าน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 และรายงานผลการสอบตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2556 ที่ http://school.stabdb.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557

 

รายงานผลการติดตั้งระบบเครืออินเตอร์เน็ต Nednet(Uninet)

เพื่อติดตามผลการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนโครงการ Nednet(Uninet) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 53 โรงเรียน

[รายชื่อโรงเรียนในโครงการ เฟส 1, เฟส 2][กรอกข้อมูล] [ดูผลการรายงาน][]

ประสานงานแก้ปัญหาโครงการ: https://www.facebook.com/groups/uninet.thailand/

Uninet สพป.ศก.4 : http://easy.tc?hf1

เอกสารความรู้เกี่ยวกับโครงการ Uninet : คลิกที่นี่

ให้ผู้รับผิดชอบ สมัครสมาชิก เพื่อเข้าแจ้งปัญหาการใช้งาน UNINET (คลิก)

ทำเนียบเบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง บรรจุย้าย เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

กรุณากรอกด้วยตนเอง///กรอกเบอร์โทร///ดูเบอร์โทร ผอ. ///

 

ข่าวทั่วไป/เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เข้าระบบ ทดลอง e-office สพฐ

ระบบสารสนเทศศึกษานิเทศก์

หนังสือราชการ สพฐ.
ศูนย์เทคนิคและบริการ Tablet
ระบบพิมพ์เกียรติ
ข่าวที่ face book
กรอบการเขียนรายงานประจำปี กศ.2555(SAR)
แก้ปัญหา สัญญาณอืนเตอร์เน็ตโรงเรียน

โรงเรียนที่ประสบปัญหาการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลด เอกสาร

ข่าวการศึกษา
เพลงลูกเสือ
1.เพลงหนึ่งสองสาม 2.เพลงยานพาหนะ 3.เพลงตุ๊ดตู่ 4.เพลงแม่งูเอ๋ย 5.เพลงปรงฟัน 6.เพลงเกลียด 7.เพลงเจ้าสำลี 8.เพลงหลงรัง 9.เพลงฝันเป็นแมงมุมลาย 10.เพลงลมบกลมทะเล 11.เพลงสุขอนามัย 12.เพลงอยู่ที่นี่มีสุข 13.เพลง มาร์ชจตุรมิตร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

News - Latest

ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2556

ด้วย สพฐ. ประกาศรายงานผล NT ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลได้ ทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับเรียกดูรายงานผลของนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th/student-user

2. สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน
เว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th

3. สำหรับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์ http://epcc2.bopp.go.th

คู่มือการใช้งาน
1. ไฟล์คู่มือการสร้างรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานโรงเรียนเพื่อเรียกดูรายงานผ่าน ระบบ nt-result (รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานของโรงเรียนไม่ควรนำขึ้นประกาศหรือให้ดาวน์โหลดบน เว็บไซต์)
และการดาวน์โหลดโปรแกรมเรียกดูรายงานการสอบประเมินผลระดับเขตพื้นที่การ ศึกษา(อยู่ระหว่างจัดทำ หากพร้อมดาวน์โหลด แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2014/04/mant56.pdf

2. ไฟล์คู่มือการสืบค้นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียน และสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2014/04/msnt56.pdf

ศูนย์สารสนเทศการประเมิน
สำนักทดสอบทางการศึกษา

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
News - Latest

วันพุธที่  19  มีนาคม  2557   โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรตินำโดย  ผอ.  ชวน   แก้วกัณหา  ได้เป็นเจ้าภาพใช้สถานที่จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2556   ครั้งที่  4  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4 โดยมี  นายพิจิตร   ทานะ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน    ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ช่วยเหลือ  ทั้งฝ่ายสถานที่  ฝ่ายความปลอดภัย  ฝ่ายอาหาร  และอื่น ๆ   อีกมากมาย  รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติทุกคน   ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   คุณครู  หรือแขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติหากพอใจ ประทับใจ หรือมีข้อเสนอแนะก็สามารถแสดงความรู้สึก  หรือความคิดเห็นได้  ทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://www.sskedu4.go.th/smf/index.php?topic=1687.msg2117;topicseen#new

 

 
News - Latest


วันศุกร์ที่  21  มีนาคม  2557  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง   โดยมีลูกเสือสามัญ(ป. 4)  และยุวกาชาด  ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลด้วย   ลูกเสือเดินทางไกลตามเส้นทางแล้วจึงไปประกอบอาหารและกิจกรรมเรียนฐานที่   สวนเฌอปรี  (สวนคุณครูแจ้ง  หมู่มาก)    ลูกเสือและยุวกาชาดมีความสุขในการปฏิบัิตกิจกรรมในครั้งนี้มาก   จนไม่อยากกลับโรงเรียนเลยค่ะ
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>http://www.sskedu4.go.th/smf/index.php?topic=1688.msg2118;topicseen#new

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 08:05 น. )

 
News - Latest


http://www.sskedu4.go.th/smf/index.php?topic=1692.0
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ศูนย์จัดการระบบ
ห้องข่าวด่วน
เว็บหน่วยงานราชการ
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week20
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month20
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days316559

We have: 11 guests, 9 bots online
Your IP: 54.205.173.252
 , 
Today: เม.ย. 21, 2014
คลังข้อสอบออนไลน์
Coolกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
Coolกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Coolกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Coolกลุ่มสาระฯภาษาไทย
Coolกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
Coolกลุ่มสาระฯศิลปะฯ
Coolกลุ่มสาระพละศึกษา
Coolกลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ

การเสนอข่าวหน้าเว็บ

ส่งภาพข่าว ข้อความ
เพื่อแสดงหน้าเว็บ ที่
Webmaster อีเมล์ :
somkiat.kraiya@gmail.com

Tel : 08-9846-2269

Login FormWho's Online
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ชมรมครูคอมพิวเตอร์ สพป.ศก.4

ชมรมครูคอมพิวเตอร์/

Smile//กรอกสมัคร /

Smile// รายชื่อผู้สมัครแล้ว/

รวมลิงค์ที่น่าสนใจคลังภาพกิจกรรม

ผลคะแนน LAS ปีการศึกษา 2555   <DOWNLOAD>

ประกาศผล O - net

ประกาศผลสอบรายบุคคล ป.6 ม.3 คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบรายโรงเรียน ป.6 ม.3 คลิกที่นี่

โรงเรียนที่รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ตรวจสอบคะแนน คลิกที่นี่

Education Link

 

 

ข้อมูลท้องถิ่น
Smileอำเภอกันทรลักษ์
Winkอำเภอขุนหาญ
Smileอำเภอศรีรัตนะ
Smileอำเภอเบญจลักษ์